Πρόσκληση 23ης Ιουλίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 19-07-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 24083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

                                                                  1]Μιχ. Χατζή

                                                                  2]Χαραλ. Καμπούρη

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                             4]Κων. Ζήμο

                                                           5]Στ. Κεφάλα

                                                           6]Βασ. Νανόπουλο

                                                                  7]Μαρ. Καραμαλίκη

                                                                  8]Θεμ. Κουτσογκίλα

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί προτάσεως περί τροποποίησης κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου.
  2. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΚ MERCATUS SUPPLY CHAIN LOGISTICS ΙΚΕ» στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος με αρ. 24 στην Κόρινθο.
  4. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης  μιας αποκλειστικής θέσης οχήματων ΑΜΕΑ  επί της οδού Κ. Παλαμά  με αρ. 53 στην Κόρινθο.
  5. Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης χορήγησης άδειας στάθμευσης οχήματος.
  6. Επί εισηγήσεως περί αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment