ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


                         
 
 
              
 

                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κόρινθος, 03 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 26307
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                           

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                      
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                  
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                        
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 09 Αυγούστου  2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή εγγράφου δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018»
2. Τροποποίηση Κανονισμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στη πόλη της Κορίνθου
3. Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί έγκρισης απολογισμού έτους 2017
4. Έγκριση της αριθμ. 94/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί β΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2018
5.  Τροποποίηση της αριθμ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί κατάταξης σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών μας ορίων
6.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου»
7.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σολυγείας»
8. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΚ MERCATUSSUPPLYCHAINLOGISTICSIKE» στη θέση ΄΄ΠΥΡΓΟΣ΄΄
9.    Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας
10.  Χορήγηση αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος 24, στην Κόρινθο
11.  Χορήγηση αποκλειστικής θέσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Κ. Παλαμά 53, στην Κόρινθο
12.  Επανεξέταση χορήγηση άδειας στάθμευσης οχήματος στην οδό Κολιάτσου 66
13.  Αίτημα Βασιλόπουλου Αθανάσιου για αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας του
14.Αίτημα κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου, για απαλλαγή από δημοτικά τέλη νεκροταφείου, λόγω δωρεάς
15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων στην Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου»
16Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή οδοστρώματος ΠΕΟ Κορίνθου –Πατρών»
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων πλατείας στον Άγιο Γεώργιο»
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κ.χ. πλατείας Γιάννη Ανδρέου»
19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ξύλινου οδοστρώματος και κατασκευή σκάλας πρόσβασης σε κ.χ. στην περιοχή Κεραμιδάκι Κορίνθου»
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»
21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου»
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου»
23.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
24.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018
25.    Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας
26.    Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α΄ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης»
27.    Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Β΄ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης»
28.    Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.
29.    Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής
30.    Συμμετοχή του Δήμου στην συναυλία που διοργανώνει το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας
31.    Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη
32.    Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών
33.    Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων
34.    Αίτημα μη καταβολής υπολοίπων δόσεων για τέλη κοινοχρήστων χώρων 2018, λόγω έργων στην πλατεία Παν. Τσαλδάρη
35.    Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων δασοπυρόσβεσης
36.    Επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων-συλλόγων
37.    Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων-συλλόγων
38.    Έγκριση μετακινήσεων και οδοιπορικών του κ. Δημάρχου
 

                                                                                                                                  

 
 

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

 

Leave a Comment