ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Κόρινθος, 14 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 31205
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                         

 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                            

                                                                                                        
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                         
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                        
                            
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Τροποποίηση Κανονισμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στη πόλη της Κορίνθου
2.  Λειτουργία Σχολής Γονέων Δήμου Κορινθίων.
3. Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων.
4.  Εξαίρεση ή μη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
5.   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
6.   Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Γ’ Κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων από 11/09 έως 31/10/2018
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
8.   Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’Σπάρταθλον 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου
9.   Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
10. Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή της 30ης ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ
11. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
 

                                                                                                                                   

 

 
 
                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

 

 
 

 

Leave a Comment