Πρόσκληση 24ης Σεπτεμβρίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 20-09-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 32125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax: 27413 61038

Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

 

1)Μιχ. Χατζή

2)Χαραλ. Καμπούρη

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Κων. Ζήμο

5)Στ. Κεφάλα

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Μαρ. Καραμαλίκη

8)Θεμ. Κουτσογκίλα

 

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες.
 2. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες.
 3. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων.
 4. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης της με αριθμό 112/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
 5. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε μονάδα της επιχείρησης με επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στη θέση «ΚΕΣΙΜΙΑ» Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
 6. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε βιομηχανικό κτίριο στη θέση «ΚΡΗΤΙΚΑ» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 7. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε μονάδα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ στη θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» της Δ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων.
 8. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
 9. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου («Λ. ΙΩΝΙΑΣ») με αρ. 96 στην Κόρινθο.
 10. Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0612019 του ΟΤ.815 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου.
 11. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Σοφίας Λαμπρινού, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
 12. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Λουκά Διαμαντή, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

    Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment