ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 02.10.2018 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 33755
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                     ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                         Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                   Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 04.10.2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτηκαι ώρα 17:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
  
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε,. επιχείρηση ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδωνίας 9,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία ART & CULTUREEVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,. επιχείρηση ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΣΙΡΚΟ), σε χώρο της εταιρείας ΓΕΜΕΚ Α.Ε.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,  στην Κόρινθο.
3.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε.  που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδωνίας 9, στην Κόρινθο.
4.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΑΡΛΙΝΤ ΜΕΤΟΧΟΥ  που λειτουργεί επί της οδού Κολιάτσου 73, στην Κόρινθο.
5.       Οριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
6.       Γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: Μονάδα παραγωγής (σκοροκτόνων) με απλή ανάμειξη, για οικιακή χρήση», της εταιρείας: «Δημήτριος Γκότσας», που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ ή ΠΥΡΓΟΣ» της Δ.Ε. Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας.
                                                                                      Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ