Πρόσκληση 19ης Οκτωβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 1710-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 35934

Τηλ. 27413 61021 

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1)Κων. Ζήμο

2)Δημ. Βλάσση

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Ανδρ. Ζώγκο

5)Δημ. Μπάκουλη

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Χρ. Κορδώση

8)Κων. Δημητρόπουλο

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υπηρεσιών (μίσθωση οχημάτων) και προμηθειών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστεί τις συνέπειες, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment