Πρόσκληση 22ας Οκτωβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                   

Γενική Δ/νση             

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων         

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 1810-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 36237

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1)Κων. Ζήμο

2)Δημ. Βλάσση

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Ανδρ. Ζώγκο

5)Δημ. Μπάκουλη

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Χρ. Κορδώση

8)Κων. Δημητρόπουλο

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

2.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€.

3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€.

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€.

5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με ισόγειο κιόσκι στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων.

6.      Ανάκληση της με αριθμό 433/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. και λήψη νέας.

7.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment