ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πληροφορίες

  • Κολιάτσου 32
  • 201 31 Κόρινθος
  • Τηλ. 27413-61000
  • fax: 27413-61040
  • e-mail: mail@korinthos.gr