Γνωστοποίηση «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου – Δημοσιογράφου».

Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου του Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης, πατήστε εδώ.
 
Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  διεύθυνση: 
Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131 Κόρινθος – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17-05-2021 έως 21-05-2021.

Leave a Comment