ΔΗΜΟΣ    ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων

Αγαπητοί συμπολίτες και επισκέπτες  της Κορίνθου

Καλώς ήλθατε  στην ιστοσελίδα   του Δήμου Κορινθίων  που αφορά στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία »

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της « Γαλάζιας Σημαίας» για να βραβευτεί μία ακτή  πρέπει να πληροί το σύνολο των κριτηρίων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία »

Από το 2020 έως το 2023  έχουν βραβευτεί οι κάτωθι ακτές του Δήμου Κορινθίων

 1. Η ακτή « Καλάμια » της Δημοτικής Ενότητας  Κορινθίων
 2. Η ακτή « Ποσειδωνία » της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων
 3. Η ακτή « Αλμυρή » της Δημοτικής ενότητας Σαρωνικού
 4. Η ακτή « Κόρφος» της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας
 5. Η ακτή « Λέχαιο »  της Δημοτικής Ενότητας Άσσου- Λεχαίου »

 

Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό, ήρεμο και ασφαλές καλοκαίρι στις  βραβευμένες ακτές  μας !!

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Βασίλειος Νανόπουλος

Τι είναι η γαλάζια σημαία: Διεθνές Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”
617 Ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” για το 2023- 2η η Ελλάδα Παγκοσμίως Η “Γαλάζια Σημαία« είναι ένα σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
 
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ( ΕΕΠΦ) είναι από το 1992 ο εθνικός χειριστής του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας.
 
Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985, αλλά η ουσιαστική έναρξή του ήταν την 5η Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «πρωτότυπη Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων».
 
Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 52 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους. Ιδρυτής του Προγράμματος και διεθνώς υπεύθυνος χειριστής του είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, “FΕΕ” (Foundation for Environmental Educational).
 
Οι αξιολογητές της Ε.Ε.Π.Φ και του Fee (ίδρυμα για την περιβαλλοντική Εκπαίδευση) επιθεωρούν τις ακτές και επισημαίνουν τυχόν προβλήματα και παραλήψεις
 
Ποιος είναι υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο και στη Ελλάδα
Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές, μαρίνες και σκάφους που βραβεύονται. Στην Ελλάδα χειριστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.  Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου τουρισμού.
 
Για τις αναλύσεις των νερών κολύμβησης
Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης του “Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης « ΕΣΠΑ» είναι το  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική  Γραμματεία φυσικού περιβάλλοντος & Υδάτων ( πρώην Ε.Γ.Υ) ).
 
Στον Δήμο Κορινθίων υπεύθυνοι του προγράμματος είναι:
Ο Δήμαρχος Βασίλειος Νανόπουλος & η κ. Δήμητρα Δανιήλ Σκόνδρα
 

Ποια τα κριτήρια για την απονομή της “Γαλάζιας Σημαίας»;

Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τέσσερις  κατηγορίες  ως εξής :

 • περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • ποιότητα νερών κολύμβησης
 • περιβαλλοντική διαχείριση
 • Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση ( κριτήρια 1-6)

 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή. Κώδικας Συμπεριφοράς
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής

Ποιότητα νερών κολύμβησης ( κριτήρια 7-11)

 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα άτομα, αρμοδίως εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα  και οι  αναλύσεις  εκτελούνται  σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ε.Ε

Περιβαλλοντική Διαχείριση ( κριτήρια 12-26)

 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδιάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά ( ειδικοί κάδοι για χαρτί, πλαστικά και αλουμίνιο )
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (Κριτήρια 27-33) 

 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες – ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο – σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

   Οι διαχειριστές των ακτών

          Βασίλειος Νανόπουλος & Δήμητρα Δανιήλ Σκόνδρα

Α) Τι σημαίνει πολυσύχναστη ακτή ;

 Πολυσύχναστη ακτή θεωρείτε η ακτή η οποία δέχεται καθημερινώς τριακόσιους (300)    λουόμενους τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής, για μήκος
ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου.


Σύμφωνα με το Π.Δ 71/2020 ΦΕΚ 166/Α/2020: Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας, ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την σωματική ακεραιότητα
ο Δήμος Κορινθίων έχει μόνο μια πολυσύχναστη ακτή, την ακτή « Καλάμια» και όλες οι άλλες ακτές έχουν χαρακτηριστεί ως μη πολυσύχναστες ακτές.

Τι σημαίνει αυτό για τον Δήμο;
Εφόσον η ακτή Καλάμια είναι πολυσύχναστη ακτή, σύμφωνα με το Λιμεναρχείο και την Γαλάζια Σημαία ο Δήμος πρέπει να έχει επιπλέον τον παρακάτω εξοπλισμό στην
ακτή:
1. Τρεις πύργους με τέσσερες ναυαγοσώστες. Κάθε ναυαγοσώστης να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του πύργου
2. τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο  άρθρο 73.
3. Ένα σκάφος των 5 μέτρων με τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο  άρθρο 7, με έναν ναυαγοσώστη και έναν χειριστή σκάφους
4. Ένα   σκάφος  μήκους 3,3 μέτρων για κάθε ναυαγοσώστη κλπ με άδεια και συγκριμένες  ενδείξεις
5. Ο Δήμος να διαθέτει  ένα σκάφος 5 μ. με ενδείξεις και φαρμακευτικά υλικά  για την εποπτεία όλων των ακτών του Δήμου με ένα ναυαγοσώστη και χειριστή σκάφους.
6. Να διαθέτει ένα θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον
ογδόντα (80) ίππους
7. Σημαδούρες 100 μέτρα από την ακτή αλλά κα σημαδούρες των σκαφών των ναυαγοσωστών για την είσοδο και έξοδο των μικρών σκαφών

Β) Ο Δήμος σύμφωνα με το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία εκτός των άλλων
κριτηρίων, πρέπει να έχει ασφαλής διόδους στην ακτή και φροντίδα για
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο Δήμος Κορινθίων διαθέτει σε κάθε Δημοτική Ενότητα με βραβευμένη ακτή υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες όπως:

Πάρκινγκ ΑΜΕΑ, WC ΑΜΕΑ,Ειδικό διάδρομο από την αρχή της ακτής έως την θάλασσα και αμφίβιο αμαξίδιο.

Γ) Εξοπλισμός σε μη πολυσύχναστες ακτές
Οι μη πολυσύχναστες ακτές- ακτές που δεν δέχονται καθημερινώς τριακόσιους (300)    λουόμενους τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής, για
μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου- δεν χρειάζεται να έχουν ναυαγοσώστη. Το πρόγραμμα « Γαλάζια Σημαία» για κάθε ακτή απαιτεί να πληροί όλα τα
κριτήρια και αντί ναυαγοσώστη να υπάρχουν σωσίβια και πρώτες βοήθειες για τους λουόμενους.

Παρακαλούμε θερμά
να μην αφήνεται σκουπίδια στην ακτή, να μην κάνετε γκράφιτι στους πίνακες ανακοινώσεων και στα αποδυτήρια.
Φροντίστε να μη σπαταλάτε πολύ νερό γιατί δυστυχώς το νερό λιγοστεύει !
Οι ακτές ελέγχονται από επιθεωρητές του προγράμματος και αν κάποιο κριτήριο δεν πληρείται η Γαλάζια Σημαία αφαιρείτε από τον ιστό.
Φροντίζουμε πάντα για ένα καθαρό περιβάλλον στον Δήμου μας!

 


Να έχετε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι!

   Οι διαχειριστές των ακτών

          Βασίλειος Νανόπουλος & Δήμητρα Δανιήλ Σκόνδρα