ΔΗΜΟΣ    ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων

ΟΠΕΚΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

α) Επίδομα κίνησης (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
γ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
δ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
ε) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)(ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

ζ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
η) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
θ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
ι) Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ


α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου
δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
ε) Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
στ) Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς
ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362117 EMAIL: m.soukouli@korinthos.gr


ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

⦁ Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου αθεώρητο*
⦁ Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο*
⦁ Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο*
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
⦁ Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
⦁ Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
⦁ Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
⦁ Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή ενήλικων ΑμεΑ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)
⦁ Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση
Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:

⦁ Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
⦁ Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
⦁ Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
⦁ Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
⦁ Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
⦁ Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
⦁ Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμοραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
⦁ Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
⦁ Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
ΠΔ 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’) ⦁ Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.Εγκύκλιος 515/2015 – (7-1-2015)
⦁ Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
⦁ Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα.
Αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Τηλέφωνο 1889 (νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩ ΜΑΖΙ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

⦁ Είναι ένα Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης παιδιών και νέων με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου υπό την επίβλεψη και εποπτεία ειδικών του Δήμου και με την συμβολή των μελών της Εθελοντικής Ομάδας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων.
Το «Έξω μαζί», περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως : Θέατρο, κινηματογράφο, αθλητικές δραστηριότητες, έξοδο για καφέ κ.λ.π. και πραγματοποιείται έπειτα από μηνιαίο προγραμματισμό.

⦁ Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προϋποθέτει την αίτηση του γονέα στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων και την κατάθεση των απαραίτητων εξής δικαιολογητικών :
· Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ότι επιτρέπει την συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα
· Κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής
· Λήψη κοινωνικού ιστορικού από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου.


Για αιτήσεις συμμετοχής αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362114
EMAIL: a.spiropoulou@korinthos.gr


KEA

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: 1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και 2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ:

Click to access 20181101_ConsentForm.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
https://keaprogram.gr/pubnr/Home/Contact

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362115 & 2741362119 EMAIL: a.anargirou@korinthos.gr & n.xenos@korinthos.gr

 


ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ:

Click to access HBConsentForm.pdf


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
https://www.epidomastegasis.gr/pub/Home/Index

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362115 & 2741362119 EMAIL: a.anargirou@korinthos.gr & n.xenos@korinthos.gr

 


ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Δικαιούχος του επιδόματος γέννησης είναι η μητέρα του παιδιού, που γεννήθηκε από 1/1/2020 και έπειτα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
https://www.epidomagennisis.gr/pub/Home/Info

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362115 & 2741362119 EMAIL: a.anargirou@korinthos.gr & n.xenos@korinthos.gr


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στον τομέα της υγείας η Κοινωνική Προστασία αναλαμβάνει:

⦁ Σχεδιασμό και υλοποίηση:
α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,
β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,
γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⦁ Οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).
⦁ Προγραμματισμό Δράσεων Δημόσιας Υγείας, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και άσκηση αρμοδιοτήτων, τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.
⦁ Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων για θέματα δημόσιας υγιεινής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
⦁ Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
⦁ Τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
⦁ Ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
⦁ Ορισμό ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ. του νομού.
⦁ Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
⦁ Εφαρμογή προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
⦁ Έκδοση αποφάσεων δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
⦁ Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του τομέα δημόσιας υγείας.
⦁ Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.
⦁ Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και προώθηση αυτής.

 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενισχύονται οικογένειες του Δήμου Κορινθίων σε μηνιαία βάση, με την παροχή ειδών παντοπωλείου και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν δικαιούνται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Click to ΑΙΤΗΣΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ_ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.pdfΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
⦁ Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής
⦁ Ε1 έτους 2018( και των φιλοξενούμενων)
⦁ Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2018 (και των φιλοξενούμενων)
⦁ Ε9 και Ένφια ( και των φιλοξενούμενων, εαν υπάρχουν)
⦁ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
⦁ Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
⦁ Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα προσκομίζει επιπλέον: α) εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 των συνοικούντων προσώπων β) βεβαίωση εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
⦁ Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενεί η’ φιλοξενείται από γονείς, αδέρφια, παιδιά κ.λ.π. κατατίθενται και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά αυτών. Αλλα κατατεθέντα δικαιολογητικά……
⦁ Απόφαση ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει αναπηρία)
⦁ Διαζύγιο
⦁ Βεβαιώση φοίτησης απο την σχολή
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2741362113 EMAIL: c.argyropoulou@korinthos.grCreated By Mindlabz.gr | UX Design Τμήμα Τ.Π.Ε Δήμου Κορινθίων | © 2019-2020 | Πολιτική Απορρήτου | 'Οροι Χρήσης