ΔΗΜΟΣ    ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Ωφελούμενοι του προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοικονομική ανάγκη, είναι άτομα ή οικογένειες που είναι δημότες του Δήμου Κορινθίων και διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας.
Το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων προβλέπει την συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κορινθίων και άλλους εθελοντικούς ή και κρατικούς φορείς του Δήμου, καθώς και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας για τον εντοπισμό και καταγραφή πιθανόν μη εντοπισμένων και καταγεγραμμένων αστέγων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με την επιτόπια Κοινωνική Έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος (η άλλο Κοινωνικό Λειτουργό, εφόσον έχει συντάξει σχετική Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας) και την άμεση καταγραφή αυτών.

Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα είναι υπεύθυνη η Ομάδα Εργασίας Υποστήριξης των αστέγων ή ατόμων και οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας φιλοξενίας αυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας.
Οι φιλοξενούντες άστεγοι ή άτομα και οικογένειες που λόγω έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται απαραίτητη η παροχή φιλοξενίας ή και ανάγκη παροχής υπηρεσιών γευμάτων θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων ή να καταγραφούν επί τόπου, κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας για τον εντοπισμό μη καταγεγραμμένου αστέγου ή ατόμου και οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας.

Η προσωρινή φιλοξενία θα πρέπει να έχει στόχο την επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων έστω και παροδικά ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται. Η ανάγκη φιλοξενίας θα βεβαιώνεται στην έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού η οποία θα τηρείται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και θα βεβαιώνεται από την Ομάδα Εργασίας. Ο κάθε άστεγος ή άτομα και οικογένειες που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται απαραίτητη η παροχή φιλοξενίας, θα υπογράφει Ατομικό Συμφωνητικό Φιλοξενίας το οποίο θα τηρείται υπό το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων και η μη τήρηση του οποίου θα μπορεί να αποτελέσει αιτία αποχώρησής του από το ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενείται.

 


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βία κατά των γυναικών
Αφορά σε κάθε πράξη που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. (παρ. 113 «4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο»)

Το Κέντρο παρέχει:
⦁ Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.
⦁ Υπηρεσίες παραπομπής των θυμάτων, όποτε αυτό απαιτείται, σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λ.π.
⦁ Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Το Κέντρο απευθύνεται σε:
⦁ Γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία, οικονομική βία, που έχουν υποστεί ή απόπειρα βιασμού, που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking, που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Ακόμα το Κέντρο δέχεται πολίτες και φορείς, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών.

Το Κέντρο στελεχώνεται με:
⦁ Κοινωνική Λειτουργό
⦁ Ψυχολόγο
⦁ Κοινωνιολόγο

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου.

Το Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:
⦁ Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
⦁ Τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων
⦁ Την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 274107467 EMAIL: skgyndk@otenet.gr
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 π.μ. έως 04.00 μμ


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ “ΔΙΟΛΚΟΣ”

Τo Κέντρo Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΔΙΟΛΚΟΣ», εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την ενεργοποίησή τους στον αγώνα της πρόληψης.

Τα προγράμματα που αναπτύσσει το Κέντρο Πρόληψης απευθύνονται:
⦁ Σε γονείς
⦁ Σε μαθητές και εφήβους
⦁ Σε στρατευμένους
⦁ Σε αθλητικούς συλλόγους και ομάδες
⦁ Σε επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με το πρόβλημα (εκπαιδευτικούς, προπονητές, αστυνομικούς, επαγγελματίες υγείας, ιερείς, στρατιωτικούς κ.ά)
⦁ Σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μειονοτικές ομάδες, φυλακισμένους κ.ά)
⦁ Στην ευρύτερη κοινότητα

Οι στόχοι του, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνονται και τη διάρκεια της παρέμβασης, είναι: ⦁ Η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες που να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο κ.α).
⦁ Η συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας.
⦁ Η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέματα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών -μαθητών.
⦁ Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα
⦁ Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αποστόλου Παύλου 66, 20131, Κόρινθος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27410 75990-2 & 27410 75991
EMAIL: Kdiolkos@otenet.gr
web:www.kdiolkos.blogspot.gr, fb:https://el-gr.facebook.com/diolkos.kentroprolepses

 


ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


– Παροχή Ατομικής και Οικογενειακής στήριξης:
α) Λήψη κοινωνικού ιστορικού, εντοπισμός αναγκών.
β) Υποστηρικτική βοήθεια σε άτομα και οικογένειες.
γ) Παροχή πληροφοριών για δικαιώματα και υπηρεσίες που αφορούν τον εξυπηρετούμενο.
δ) Αξιολόγηση και ιεράρχηση ατομικών και κοινωνικών αναγκών.

– Διαμεσολάβηση και διασύνδεση των ατόμων με Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Μονάδες Υγείας και άλλους Φορείς, συνοδεία ψυχιατρικών περιστατικών σε νοσοκομεία
-Συντονισμός της ομάδας, παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος.

-Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας:
α) Λήψη ζωτικών σημείων.
β) Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής.
γ) Περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων.

-Παροχή νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην οικογένεια και τα άτομα.
-Παροχή εκπαίδευσης για την καθημερινή υγιεινή
-Διασφάλιση την ατομικής υγιεινής των ατόμων.
-Ενημέρωση στον φροντιστή και στην οικογένεια για νοσηλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητες
-Συνεργασία με γιατρό για την αξιολόγηση της κατάστασης του ατόμου
-Συμβολή στην διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας του ατόμου

-Συμβολή στην ατομική, προσωπική καθημερινή φροντίδα:
α) Προετοιμασία φαγητού
β) Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
γ) Βοήθεια στη μετακίνηση

-Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης:
α) Προμήθεια φαρμάκων
β) Αγορά τροφίμων

-Οργάνωση δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης και πολιτισμού

-Παροχή γραμματειακής, λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης:
α) Ενέργειες οργάνωσης υπηρεσίας
β) Ενέργειες τήρησης αρχείων
γ) Διοικητικές-λογιστικές ενέργειες για την υπηρεσία.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛ: 2741362123, 2741362119, 2741362116
Ε-MAIL: a.skourti@korinthos.gr
a.choupi@korinthos.gr

Ειδικότερα ανά Δημοτική Ενότητα μπορείτε να απευθύνεστε και:

Δ.Δ. ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
ΤΗΛ: 2741086363
E-MAIL: a.bonatsou@korinthos.gr
s.tsimpouri@korinthos.gr

Δ.Δ ΤΕΝΕΑΣ
ΤΗΛ: 2471362014, 2741362015
E-MAIL: a.mpitzios@korinthos.gr
m.ilia@korinthos.gr
gioulalazarou@korinthos.gr

Δ.Δ.ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:
ΤΗΛ: 27410-92482, 27413-60889
E-MAIL : a.zorba@korinthos.gr
p.banou@korinthos.gr

 


ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Οργάνωση πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης για την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

ΤΥΠΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ:
ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL:
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:


ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


⦁ Διεκπεραίωση των διαδικασιών σύστασης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
⦁ Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Συμβούλιο (σύσταση κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κλπ.
⦁ Μεριμνά για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κτλ.
⦁ Καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
⦁ Εφαρμογή πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, κατάλληλων να προβάλουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

 


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σκοπός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α) είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης – παραμέλησης των ανηλίκων με συνεχείς επισκέψεις, συμβουλευτική στήριξη, παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες ή απομάκρυνση των παιδιών όταν αυτό απαιτείται.

Πραγματοποιεί παρεμβάσεις όταν:

⦁ Δέχεται σχετική ειδοποίηση από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας(Ε.Κ.Κ.Α).
⦁ Δέχεται καταγγελία έστω και ανώνυμη για κακοποίηση-παραμέληση, ανηλίκου στα όρια του Δήμου Κορινθίων.
⦁ Λαμβάνει Εισαγγελική Εντολή για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στo Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων,


ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2741362112, 2741362114 και στο 2741362120 (ανώνυμα ή επώνυμα)
EMAIL: a.mpitzios@korinthos.gr , a.zorba@korinthos.gr , a.spiropoulou@korinthos.gr


ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


⦁ Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής πολιτικής, μέριμνας και ενσωμάτωσης
⦁ Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση της ανισότητας, του αποκλεισμού και των διακρίσεων.
⦁ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης και προσδιορισμός δράσεων για την υπαγωγή τους στο ν.3250/04, όπως ισχύει.
⦁ Σχεδιασμός προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
⦁ Εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
⦁ Μέριμνα για τον συντονισμό των δράσεων με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου που ασκούν συναφείς αρμοδιότητες
⦁ Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της στέγης και της κατοικίας για αστέγους ή άτομα και οικογένειες που απειλούνται από αστεγία και την προστασία των αστέγων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
⦁ Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας αναλαμβάνει ως επί των πλείστων τις παρακάτω αρμοδιότητες:

⦁ Εφαρμογή κοινωνικής εργασίας, με άτομα, οικογένειες, ομάδες & κοινότητα.
⦁ Διενέργεια κοινωνικών ερευνών.
⦁ Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών.
⦁ Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες προγραμμάτων που διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Διασφαλίζουν επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και κατοίκων στην πληροφόρηση και μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης τους και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
⦁ Σχεδιασμό και εφαρμογή αυτοτελών πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας και τη μελέτη και σχεδιασμό σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
⦁ Σχεδιασμό και εφαρμογή αυτοτελών πολιτικών ή την συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
⦁ Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
⦁ Συμμετοχή σε Τοπικά, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δίκτυα, Ομάδες Έργου, Ομάδες Εργασίες, & Επιτροπές που αφορούν στην προώθηση και υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών και δράσεων.
⦁ Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της στέγης και της κατοικίας για αστέγους ή άτομα και οικογένειες που απειλούνται από αστεγία και την προστασία των αστέγων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
⦁ Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
⦁ Οργάνωση και εποπτεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Μονάδες, της λειτουργίας, συγχρηματοδοτούμενων και μη, κοινωνικών μονάδων, που αφορούν στην παροχή βασικής υλικής βοήθειας σε άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού ανασφάλιστους ή άνεργους πολίτες.
⦁ Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
⦁ Υλοποίηση δράσεων οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργίας κοινωνικών δομών.