Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ έτους 2021

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Ιούνιο έτους 2021, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων).

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: aitisi@korinthos.gr
 
Η προθεσμία είναι από 14 Ιουνίου 2021 έως 17 Ιουνίου 2021.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Leave a Comment