Ληξιαρχείο

 
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή και τρίτου προσώπου
 2. Επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αίτηση   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή και τρίτου προσώπου
 2. Επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Γέννησης
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για τους αλλοδαπούς
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μεταφρασμένο για τους αλλοδαπούς)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (μετεφρασμένο για τους αλλοδαπούς)
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Γάμου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή τον δήμαρχο
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων
 3. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους ή διαβατηρίων για τους αλλοδαπούς
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου
 2. Το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του θανόντος και το δελτίο ταυτότητας του ατόμου που δηλώνει το θάνατο
 3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) θανόντος
 4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) θανόντος
Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Διαζυγίου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Απόφαση δικαστηρίου
 3. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης
 4. Κατάθεση εγγραφής του γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο
 5. Για πολιτικό γάμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της Δικαστικής Απόφασης

Αρμόδιο ΤμήμαΛηξιαρχείο
Τμήμα Μητρώου Αρρένων
Τμήμα Δημοτικής ΚατάστασηςΠεριγραφή ΔιαδικασίαςΔιόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άντρα) αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι κατα σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:
  α.  Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή
  β. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986
 4. Διόρθωση των παρησφρησάντων σφαλμάτων γίνεται μόνο με άδεια εισαγγελέα ενώ οτιδήποτε άλλο γίνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση στον τόπο όπου έλαβε χώρα το γεγονός

ΑίτησηΠατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Λίστα Δικαιολογητικών

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας των αιτούντων και απαιτούνται τα εξής:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Απόσπασμα ΜΟΝΟ αν προκύπτει το γένος της μητέρας)
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (χορηγείται από το Δήμο)
 4. Ημερήσια τοπική εφημερίδα
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ
 7. Ένα δικαιολογητικό για τον τόπο κατοικίας (εκκαθαριστικό εφορίας, λογ/σμός ΔΕΚΟ κ.λ.π)

Επίσης:

Α. Όσον αφορά ανηλίκους:
Απαιτείται δικαστική απόφαση

Β.Όσον αφορά διαζευγμένους:
Διαζευκτήριο (αυτό που λέει "ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΓΑΜΟ") και
Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξ/κής Πράξης γάμου

Γ. Για Χήρους, -ες:
Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 1. Διαβατήριο
 2. Άδεια διαμονής
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΕ APOSTILLE, μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ. Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, η ληξ/κή πράξη γέννησης θα είναι επικυρωμένη για την γνησιότητά της και μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ.
 4. Βεβαίωση της Πρεσβείας τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη)
 5. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 6. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ
 7. Ημερήσια τοπική εφημερίδα
 8. Δικαιολογητικό για την κατοικία (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.λ.π)

Επίσης εάν υπήρχε προηγούμενος γάμος και λύθηκε για κάποιο λόγο (διαζύγιο ή θάνατος), αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Υιοθεσία
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αν είναι ανήλικος, αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα στον τόπο μονίμου κατοικίας των θετών γονέων
 2. Αν είναι ενήλικος, αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα στον τόπο που έχει γεννηθεί
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
 4. Βεβαίωση της γραμματείας του Πρωτοδικείου περί των πραγματικών στοιχείων γνησίων και θετών γονέων
 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με τα προ την υιοθεσία στοιχεία
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
 8. Αντίγραφα των ταυτοτήτων τους ή των διαβατηρίων τους
Αίτηση   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης